Bakken – rätt bankgirokonto!

Det smög in sig ett tryckfel i anmälningsblanketten till Bakken

Vårt bankgiro är 975-4979.

Vi beklagar det inträffade.

Kommentarsfunktionen är stängd.