Spela Pingis med Åstorps BTK!

Vi tränar på Haganässkolan, där vi även har vår klubblokal. Se karta här.

Nybörjarna tränar måndag 18.30-19.30 och torsdag mellan 18.8.00-19.00.
För dig som vill prova på någon gång är det gratis och det finns rack att låna.

A-gruppen tränar måndagar och torsdag 18.20-20.30.

Medlemsavgiften gäller från juli 2013 – juni 2014:

  • Du som tränar i Utvecklingsgruppen betalar 300:-/år – D-tävlingslicens ingår
  • Ungdomar betalar 600:-/år – A-tävlingslicens ingår
  • Seniorer betalar 800:-/år – A-tävlingslicens ingår
  • Motionär betalar 250:-/år – tävlingslicens ingår inte

Förklaring: Fyller du 21 under verksamhetsåret blir du seniorspelare.
Motionär är de som tränar och inte tävlar. En tävlande motionär är då senior.

Medlemsavgift betalas till bankgiro 975–4979. Ange spelarens namn och personnr (ååmmdd-xxxx) som meddelande. Skall du tävla för klubben måste avgiften vara betald en vecka innan vi löser din tävlingslicens.

När du betalt medlemsavgiften skall du skicka ett mail till angelica@astorpsbtk.se med föräldrarnas namn och telefonnummer (för seniorer: sitt eget namn och telefonnummer).

Tävlingsschema finns anslaget i träningslokalen. Tränarna tar ut vem som ska tävla i resp tävling och namnen skrivs upp på denna sidan.

Välkommen till Åstorps BTK!

Stödmedlemsskap kostar 200:-/år
Betala till bankgiro 975–4979
Alternativt klicka på knappen:
Inte avsett för normalt medlemsskap