Ordningsregler

För att alla ska trivas och utvecklas i Åstorps BTK har vi tagit fram några enkla regler som gäller både på träning och tävling.

Dessa regler gäller för dig som är medlem i Åstorps BTK.

Träning:

 • Träning bedrivs av tränare som är godkända av styrelsen i Åstorps BTK.
 • Tränarna ansvarar för gruppindelning för träningen.
 • Ingen skall stå och träna själv, så långt det är möjligt.
 • Tränarna bestämmer vem som skall träna med vem och vilka övningar som skall genomföras. Detta för att alla ska få ut maximalt av träningen.
 • Den som tränar och spelar i Åstorps BTK skall stötta och hjälpa alla andra medlemmar och inte uttala några kränkande saker om andra medlemmar.
 • Den som tränar och spelar i Åstorps BTK skall respektera att det är tränarna som bestämmer hur träningen bedrivs och rätta sig efter vad dessa säger.
 • Vid fys-träning skall alla försöka köra på och göra sitt bästa. Finns det särskilda skäl skall dessa påtalas för tränarna innan träningen.
 • Den som vid upprepade tillfällen inte deltar fullt ut på fys-träningen (givetvis efter sin egen förmåga) kan bli satt i en annan träningsgrupp.
 • Den som inte följer reglerna kan träna servar i ”skyddsrummen”. Är där fullt får man lämna träningen, vilket omfattar alla lokaler i vilka det bedrivs träning.
 • Varning kan också utdelas innan det tas beslut om att någon ska lämna träningen.
 • Upprepas ett negativt beteende kan man bli avstängd från träningen helt och hållet under så lång tid som tränarna beslutar om i samråd med styrelsen.

Tävling:

 • Vem som får åka på vilka tävlingar avgörs av tränarna. Detta presenteras för medlemmarna efter att styrelsen godkänt det.
 • Anmälan ska alltid gå genom ordförande och kassören för godkännande. Anmälan på egen hand innebär att medlemmen betalar alla kostnader själv.
 • Medlem som uteblir från tävling till vilken han/hon anmält sig, eller kommer för sent till anmälan, kommer att debiteras för startavgiften. Detta gäller inte vid sjukdom om anmälan görs så fort som möjligt till en tränare.? För minderårig görs ”sjukanmälan” av förälder.
 • På tävling gäller samma regler som på träning med undantag för att man själv bestämmer vem man vill värma upp med.

Övrigt:

 • Den som bär kläder eller annan utrustning med Åstorps BTK:s klubbmärke och därmed representerar klubben, förväntas ha ett gott uppförande. Detta gäller även utanför klubbens aktiviteter.
 • Alla som har A-licens ska hjälpa till vid våra egna tävlingsarrangemang. Man får spela max en klass/dag. På tränares initiativ kan undantag göras. Resterande tid ska man finnas tillgänglig på anvisad plats i hallen, t.ex för att döma.
 • Det är dessutom nödvändigt med insatser av föräldrar vilket vi tacksamt tar emot. Det är dessa arrangemang som gör det möjligt för oss att ha en stor tävlingsverksamhet under året. Utan dessa inkomster skulle varje medlem få står för betydligt större kostnader. Alla har också möjlighet att stärka klubbens ekonomi genom att handla på internet via Sponsorhuset, köpa/sälja bingolotter, sverigelotter, julkalendrar mm.

Dessa regler är nödvändiga för att stämningen skall vara så bra som möjligt på träning och tävling, och för att ingen skall känna sig utanför.

Alla i Åstorps BTK är lika mycket värda, ingen är stjärna här utan alla skall hjälpas åt med allting. Alla kan inte älska varandra, men man måste respektera varandra.

Styrelsen och tränarna i Åstorps BTK

Pin It on Pinterest