Läs om ÅBTK’s historia!

Rolf Andersson har nedtecknat föreningens historia och ser på vår framtid.

“Det vore för sorgligt om dessa lokalfrågor skall innebära att Åstorps BTK:s historia under 2010-talet blir en ny historia om återgång till en tynande tillvaro och i bästa fall ”äggaklockor”, det fanns tankar om nedläggning av föreningen i mitten av 90-talet, när nedgången var som djupast, istället för den utveckling som skisserats ovan. Bägge scenarierna är faktiskt möjliga och här har våra kommunföreträdare, som jag ser det, nu bollen och ett avgörande inflytande!”

Läs hela inslaget här!

Kommentarsfunktionen är stängd.

Pin It on Pinterest