Dax att betala medlemsavgiften!

Medlemsavgiften skall vara betald senast den 15:e oktober.

Har man inte betalat avgift kommer spelaren inte att anmälas till några tävlingar.

Medlemsavgift för 2010-11 är 300:- för ungdomar och 500:- för seniorer.

Betala till Plusgiro 47 50 70-9 eller Bankgiro 975-4979.

Kommentarsfunktionen är stängd.

Pin It on Pinterest